Witamy!

Z nami prowadzenie firmy jest proste - oferujemy kompleksowe usługi prawnicze z zakresu obsługi spółek

Czerwiec 2020 Maj 2020 Grudzień 2017 Wrzesień 2017 Lipiec 2017 Czerwiec 2017 Listopad 2016

Szkoła podstawowa językowo-technologiczna

2020-05-20 | Halina

frazy kluczowe: nauka, szkolenia, szkoła

W większości krajów szkoła podstawowa jest obowiązkiem.  W polskich miastach znajdziemy wiele szkół podstawowych przygotowanych do przekazywania wiedzy młodzieży. Stanowią one pierwszy etap formalnej edukacji. Z biegiem czasu powstały również prywatne szkoły podstawowe poszerzające program nauczania. Jakością istotną prywatnej szkoły jest to iż lekcje czy zajęcia prowadzone są w małych grupkach dzięki czemu są bardziej przemyślane. To może być gwarancją lepszego i większego poziomu prywatnej szkoły.

Niepubliczne szkoły podstawowe w Toruniu cieszą się dużym zaufaniem jak i dobrą oceną wśród rodziców. Podstawówka w Toruniu posiada dużo dobrych i pozytywnych zdań. Wychowanie dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych z Torunia oparte jest na wszechstronnym nauczaniu i rozwoju każdego dziecka. Poprzez dobre podejście i działanie nauczyciel dąży by każde dziecko stało się życzliwe, kreatywne i mądre.

Na terenie Torunia powstała niedawno prywatna podstawówka - Modern Academy. Szkoła Modern Academy jest to szkoła podstawowa współczesnej technologii i języków obcych. Daje dużo dodatkowych zajęć jak i ułatwia życie każdego ucznia jak i rodzica. W prywatnej podstawówce rodzice posiadają wgląd do uzyskanych sukcesów swoich pociech jak i całej opieki medycznej. Modern Academy gwarantuje nabycie kompetencji w zakresie języka rosyjskiego, angielskiego, hiszpańskiego,niemieckiego i francuskiego. W celu zwiększenia znajomości języków obcych prócz podstawowych zajęć są również prowadzone zajęcia pozalekcyjne: gry, warsztaty, zabawy.

Szkoła podstawowa o profilu informatycznym rozwija kompetencji posługiwania się  sprzętem komputerowym. Pedagog szykuje dzieci do korzystania ze środków techniki informacyjnej jak i modeluje umiejętności posługiwania się językiem komputerowym.

Podstawówka o profilu językowym cechuje się tym iż pedagodzy kładą nacisk na  sprawność rozumienia ze słuchu i naukę słownictwa. W wielu przypadkach zasób leksykalny wprowadzany jest w określonym kontekście, zgodnie z zainteresowaniami uczniów, konkretnym i zrozumiałym. Krok po kroku odsłania się szlifowanie kluczowych reguł ortografii i gramatyki i dykcji.

Podstawówka językowo-informatyczna daje zwiększony program z języków obcych jak i informatyki. Rozszerzona jest nauka języka niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego, angielskiego i hiszpańskiego. Już od pierwszych klas prowadzone są zajęcia informatyczne w pracowniach komputerowych. Oferowane są indywidualne konsultacje z uczniami. Zindywidualizowana jest praca z uczniami zdolnymi jak i  mającymi trudności w nauce.

Chcesz zapytać o szczegóły? Rekrutacja na przyszły rok szkolny trwa. Zajrzyj na stronę.

'

Zdjęcia naszego reportera
nauka
szkolenia
szkoła

Warto zobaczyć: